Συχνές Ερωτήσεις

Πιστεύετε ότι η λεύκανση είναι ασφαλής και αποτελεσματική και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί?

Η λεύκανση των δοντιών είναι η πιο απλή, συντηρητική, μη επεμβατική θεραπεία με την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε το χρώμα των δοντιών των ασθενών μας. Μετά από χιλιάδες κλινικές και εργαστηριακές έρευνες παγκοσμίως, μπορούμε πλέον να πούμε πως η λεύκανση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία. Μετά από μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ασθενών διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ανάγκη ενδοδοντικής θεραπείας, δεν υπήρχε εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση στους οδοντικούς ιστούς, δεν υπήρχε οδοντική ευαισθησία πέραν των φυσιολογικών ορίων και γενικά δεν επήλθε καμία σημαντική αλλαγή στους οδοντικούς ιστούς. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε η ανάπτυξη καρκινικών βλαβών στη γλώσσα ή άλλη βλάβη στους μαλακούς ιστούς του στόματος. Αυτά ισχύουν βέβαια με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούνται υλικά, συστήματα και τεχνικές που έχουν ερευνηθεί τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποτελεσματικότητα τους. Από την διάσπαση των λευκαντικών παραγόντων στο στόμα προκύπτουν τελικά τα υποπροϊόντα νερό και οξυγόνο.

Πιστεύετε ότι η λεύκανση με τη χρήση ειδικού φωτισμού ή συστημάτων laser είναι πιο αποδοτική?

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση ειδικού φωτισμού ή συστημάτων laser κατά τη λεύκανση στο ιατρείο δεν είναι απαραίτητα ούτε επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Σε παγκόσμια κλίμακα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά κλινικά ευρήματα που να αποδεικνύουν ότι η χρήση οποιασδήποτε λυχνίας φωτισμού (περιλαμβανομένων και των laser) μπορεί να βελτιώσει ή να αυξήσει τα αποτελέσματα της λεύκανσης.
Η χρήση λυχνίας φωτισμού κατά την διάρκεια της λεύκανσης στο ιατρείο προκαλεί αφυδάτωση των δοντιών, δίνοντας μια ψευδή εικόνα και κάνοντας τα δόντια να φαίνονται λευκότερα. Τα δόντια θα χάσουν το μεγαλύτερο μέρος της φωτεινότητας τους, καθώς ανακτούν την υγρασία και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η χρήση λυχνίας μπορεί να δημιουργήσει εκ των πραγμάτων μία θερμότητα στα δόντια, αυξάνει την ευαισθησία των δοντιών και αν δεν γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στα δόντια.

Πόσο μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της λεύκανσης και ποιους λευκαντικούς παράγοντες?

Ο χρόνος διατήρησης του αποτελέσματος της λεύκανσης εξαρτάται από τη μέθοδο που ακολουθούμε αλλά κυρίως από τη χρήση χρωστικών που θα κάνει ο ασθενής μετά τη λεύκανση. Συνήθως το αποτέλεσμα της λεύκανσης διατηρείται από 1-3 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα της λεύκανσης διατηρούνται κατά 90% τον πρώτο χρόνο, κατά 62% στα 3 χρόνια και κατά 35% στα 7 χρόνια. Οι ασθενείς που έκαναν χρήση νάρθηκα λεύκανσης έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορούν να κάνουν αναμνηστικές δόσεις (1 ανά 6μηνο ή 1 ανά χρόνο επί 2 ημέρες) και έτσι να διατηρούν το χρώμα τους σε πολύ καλό επίπεδο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά τους λευκαντικούς παράγοντες για τη λεύκανση στο ιατρείο θα συνιστούσα σύστημα λεύκανσης με υπεροξείδιο του υδρογόνου και χωρίς χρήση λυχνίας, φωτεινής ή θερμικής ενέργειας. Για τη λεύκανση με νάρθηκες θα συνιστούσα υπεροξείδιο του καρβαμιδίου κυρίως 10% και κάποιες φορές 15%.
πηγή ultradent

Skip to content