Αρχική Εκτίμηση

Η αρχική Οδοντιατρική εκτίμηση αφορά ασθενείς που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το χαμόγελο τους ,αλλά λόγω απόστασης (Νησιά, Εξωτερικό κτλ.) δεν εχουν την ίδια ευκολία πρόσβασης.

Εδώ παρέχεται μια πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με το φωτογραφικό και ακτινογραφικό υλικό που μας έχει σταλεί.

Το ακτινογραφικό και φωτογραφικό υλικό αποστέλλεται:

  • email: infosmiling.gr@gmail.com

Το τελικό σχέδιο θεραπείας γίνεται στο Οδοντιατρείο μετά την απαραίτητη λήψη Ιατρικού Ιστορικού και την κλινική εξέταση.

Skip to content