Ανώδυνη Οδοντιατρική

ΒΑΘΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ο Γιατρός χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές που σε συνδυασμό με το επιφανειακό τοπικό
αναισθητικό οδηγεί σε μια ασφαλή και βαθιά τοπική αναισθησία.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Η καταστολή επιτρέπει στους ασθενείς να περιέλθουν σε κατάσταση ύπνου καθ’όλη την οδοντιατρική διαδικασία.
Το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την καταστολή είναι ένα ηρεμιστικό αγχολυτικό που κάνει τον ασθενή να αισθάνεται υπνηλία και χαλάρωση, προκαλώντας μερική ή ολική αμνησία.

Έτσι, όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, ο ασθενής δεν θυμάται πολλά, για την οδοντιατρική διαδικασία.

Έτσι επιτρέπεται η οδοντιατρική φροντίδα για τους ασθενείς που έχουν τραυματιστεί από προηγούμενη οδοντιατρική περίθαλψη.

Skip to content