Όψεις Ρητίνης

Ο διαδικασία των όψεων ρητίνης συνήθως:

– διαρκεί 1-2 ραντεβού. Το κάθε ραντεβού διαρκεί περιπου 1-2 ώρες (ανάλογα τον αριθμό των δοντιών)
– Στο πρώτο ραντεβού συζητούνται οι προβληματισμοί του ασθενή και γίνεται η αρχική Ανάλυση/Διαγνωση/Πρόβλεψη.

Οι όψεις ρητίνης:

Χρησιμοποιούνται στην αισθητική οδοντιατρική ως μέθοδος βελτίωσης του χαμόγελου. Προσφέρουν ένα αισθητικά ανώτερο, φυσικό χρώμα το οποίο αναδεικνύει τη φωτεινότητα ολόκληρου του προσώπου.

Με τις όψεις ρητίνης επιτυγχάνεται η αλλαγή του σχήματος των δοντιών πολλές φορές σε ένα ραντεβού της μίας ώρας.