Ενδοδοντική Θεραπεία

Είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιείται για να σώσει ένα δόντι που έχει μολυνθεί με μικρόβια.
Κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης, το νεύρο και ο πολφός απομακρύνονται ώστε το εσωτερικό του δοντιού να είναι καθαρό και σφραγισμένο.
Συνήθως μετά την ενδοδοντικη θεραπεία για την προστασία του δοντιού ακολουθεί μία στεφάνη είτε επένθετo / Onlays.

DSC_0056_compressed
Ενδοδοντικη Θεραπεια