Η αρχική εκτίμηση αφορά τους ασθενείς που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το Χαμόγελο τους ,αλλά λόγω απόστασης (Νησιά, Εξωτερικό κτλ.) δεν εχουν την ίδια ευκολία πρόσβασης. Γι’αυτό παρέχεται μια πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με το φωτογραφικό και ακτινογραφικό υλικό που μας έχει σταλεί.

Το Ακτινογραφικό και φωτογραφικό υλικό αποστέλλεται:

  • email: infosmiling.gr@gmail.com

Το τελικό σχέδιο θεραπείας γίνεται στο Ιατρείο μετά την απαραίτητη λήψη Ιστορικού και την κλινική εξέταση.